Warto namoczyć żyłkę w wodzie. Będzie mieć mniejszą tendencję do spiekania się w szpuli, szczególnie gdy uderzymy w twardą przeszkodę w postaci słupka, krawężnika itp.